Spelregels Ruilpunt:

1. De deelnemer beslist zelf over hetgeen hij/zij aanbiedt of vraagt en blijft zelf verantwoordelijk voor alle gevolgen van uitgevoerde werkzaamheden of afspraken.

2. Het Ruilpunt adviseert over de hoogte van het aantal punten dat betaald moet worden voor een dienst of een voorwerp.

3. De deelnemer zal proberen de punten die hij/zij besteedt, terug te verdienen. In overleg met het Ruilpunt kan hij/zij tot een bepaalde hoeveelheid punten negatief staan. Eens in de drie maanden moet hij/zij deze negatieve stand opheffen.

4. De deelnemer geeft het aantal punten dat hij/zij heeft verdiend met het doen van diensten door aan het Ruilpunt middels een ruilbewijs, getekend door de deelnemer waarvoor het werk is gedaan.

5. Goederen worden pas na verkoop verrekend in punten en bijgeschreven op het puntentotaal van de persoon die de goederen heeft afgestaan.

6. Het Ruilpunt biedt elke vorm van ondersteuning die wenselijk is om een geslaagde ruil tot stand te brengen.

7. Het Ruilpunt zorgt ervoor dat vraag en aanbod worden bijgehouden en dat er contact gelegd wordt wanneer een combinatie mogelijk is.

8. Het Ruilpunt legt vast hoeveel punten een deelnemer heeft verdiend en heeft uitgegeven; elk moment tijdens openingsuren van de winkel kan een deelnemer informatie krijgen over de stand van zaken.

9. Als een deelnemer punten wil besteden in een andere winkel kan hij/zij een puntenbon krijgen tot de waarde van zijn/haar verdiende punten, met deze puntenbon kan hij/zij dan in die andere winkel handelen.

10. Het Ruilpunt is niet verantwoordelijk voor de tot stand gekomen afspraken.

11. Het Ruilpunt is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de uitvoering van een dienst.

12. Wanneer een deelnemer zich niet houdt aan de afspraken of zich op enig andere manier niet correct gedraagt zal het Ruilpunt niet langer bemiddelen voor die deelnemer.